biển số xe

Từ tháng 8/2024, có thể bấm biển số online trên VNeID

Tại Thông tư 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an, chủ xe có thể thực hiện đăng ký xe lần đầu, bấm biển số trực tuyến đối với xe lắp ráp trong nước thông qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID.

Có thể bạn quan tâm