VNeID

Cách tích hợp giấy phép lái xe ô tô và xe máy vào ứng dụng VNeID

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến nay, các đơn vị đã tích hợp khoảng 35 triệu giấy phép lái xe vào phần mềm VNeID. Tuy nhiên, còn khoảng 20 triệu giấy phép lái xe bằng giấy chưa được tích hợp. Đây chủ yếu là giấy phép lái xe máy bằng giấy cấp trước tháng 7/2013.

Có thể bạn quan tâm